Afkoelingsperiode

Bij de aankoop van produkten online heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende viertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het produkt door of namens consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het produkt en de verpakking. Hij zal het produkt slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het produkt wenst te behouden. Indien hij van de herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het produkt met alle geleverden toebehoren en in originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het produkt mag NIET gebruikt zijn !!! Kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument. Betaalde produkten zullen gecrediteerd worden na ontvangst van het produkt, en aan U uitbetaald worden via bankrekening (niet contant) uiterlijk binnen 30 dagen na retour ontvangst.

Garantie En Herstellingen

Voor elke toepassing van garantie moet consument de factuur voorleggen. Om aanspraak te maken op garantie dient het defecte artikel steeds in originele verpakking en met alle toebehoren te worden aangeboden binnen de geldende garantietermijn. Ook artikelen buiten garantie dienen vakkundig verpakt te zijn om de kans op beschadiging te beperken, indien dit niet het geval is kan Praalder niet aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende defecten die daaruit voortvloeien. Transport- en of administratiekosten voor herstelling tijdens of buiten de garantietermijn zijn steeds ten laste van de consument. Het herstellen of omruilen van een produkt houdt geen verlenging in van de garantietermijn.

Algemene Voorwaarden

Tevens zijn op alle leveringen de algemene voorwaarden van Uneto/VNI van toepassing, welke U op Uneto vindt.