Uiteraard is het ook mogelijk om uw bestelling af te halen, hier worden geen behandelingskosten voor in rekening gebracht. Hier is ook de mogelijkheid om te pinnen.

Afhalen kan bij:

Praalder BV
Theresiastraat 161
2593 AG De Haag

Voorraad

Indien een apparaat niet in ons magazijn op voorraad is zullen wij U hiervan op de hoogte stellen en u aangeven wat de verwachte leveringstermijn zal zijn.

Oude apparaten

Helaas kunnen wij geen oude apparaten retour nemen. (uitgezonderd full-service) Deze kunt U bij Uw gemeente inleveren bij het Milieudepot. Grotere apparaten kunt u door Uw gemeente laten ophalen.

Afkoelingsperiode

Bij de aankoop van produkten online heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende viertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het produkt door of namens consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het produkt en de verpakking. Hij zal het produkt slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het produkt wenst te behouden. Indien hij van de herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het produkt met alle geleverden toebehoren en in originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het produkt mag NIET gebruikt zijn !!!
Kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument.
Betaalde produkten zullen gecrediteerd worden na ontvangst van het produkt, en aan U uitbetaald worden via bankrekening (niet contant) uiterlijk binnen 30 dagen na retour ontvangst.

Algemene voorwaarden

Tevens zijn op alle leveringen de algemene voorwaarden van Uneto/VNI van toepassing, welke U op Uneto vindt.